Indlæser

Skriv dit søgeord

Industri og Erhverv

Sort asfalt – grøn samvittighed

Sara oktober 10, 2019

Fokus på miljø og klima har aldrig været større, og især i Danmark har interessen for dette været stigende. Selv indenfor asfalt området.

Asfalt priser

SuperAsfalt A/S er en innovativ asfaltfabrik, som hele tiden tænker i nye muligheder for at skåne miljøet og samtidig giver kunderne de bedste asfalt priser på den færdige asfaltløsning. Asfaltfabrikken ligger på Prøvestenen på Sjælland, hvilket gør det muligt at få leveret råstoffer via søvej og sejle varmt blandet asfalt direkte til udvalgte havnebyer i Danmark. Det betyder mindre belastning på vejnettet, da et enkelt skib kan afløse mere end 20 lastvogne med transport af varmt blandet asfalt fra asfaltfabrikken til der, hvor asfaltarbejdet skal udføres.

Som den eneste asfaltfabrik i Danmark, er SuperAsfalt A/S producent af Grøn Asfalt, der adskiller sig fra allerede eksisterende asfaltmaterialer ved at udnytte bitumen fra tagpapproduktionen. Det er nyskabende, da produktionen således baseres på en cirkulær økonomi, hvor ressourcer, som ellers ville være endt som affald, nu indgår som del i en ny produktion.

Grøn Asfalt adskiller sig ved at være langt mere ressourceeffektiv og udlede mindre CO2 end eksisterende asfaltløsninger. Helt nøjagtigt reduceres CO2 udslippet med 60 kg pr. ton asfalt, der produceres.

Genanvendelse giver lavere priser

Oliepriserne er er centrale for prisen på asfalt. De svingende oliepriser medfører en særlig usikkerhed for forbrugerne. Ved at benytte tagpap kan tilsætningen af jomfruelig bitumen i asfalt halveres, og forbruget af jordens knappe olieressourcer begrænses. Det betyder også, at BituAsfalt kan produceres til lavere priser på asfalt og asfaltbeton.

Endvidere er SuperAsfalt A/S med til at opfylde målene i regeringens Ressourceplan for Affaldshåndtering 2013-2018, hvor hovedfokus er genanvendelse af bygge- og anlægsaffald for at skabe en grønnere økonomi.